Reisverzekering

Wat is een kortlopende reisverzekering?
Deze verzekering zorgt ervoor dat je hulp krijgt bij ziekte, ongeval of overlijden van jou, je reisgenoten of familieleden die thuis zijn gebleven. De verzekering wordt kortlopend genoemd, omdat je die alleen afsluit voor je vakantieperiode. Je kunt de reisverzekering uitbreiden met verschillende dekkingen die passen bij jouw reisgedrag. Deze verzekering biedt ook dekking voor enkele beroepen.

Voor wie?
Je kunt een reisverzekering afsluiten voor iedereen die meegaat op vakantie. Dus naast jezelf en je gezin ook voor anderen die meegaan op vakantie. Kinderen jonger dan 5 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Wat is verzekerd?
Je krijgt op vakantie hulp van de alarmcentrale bij een ongeluk, ernstige ziekte of overlijden van een verzekerde. Wij regelen en vergoeden vervoer naar huis of extra verblijfskosten. Daarnaast ben je verzekerd voor de aanvullende dekkingen die je hebt gekozen. In veel gevallen helpen we tijdens je vakantie ook als er thuis iets gebeurd, zoals brand in je woning of ernstige ziekte of overlijden van een familielid.

Keuze: medisch
Je zorgverzekering dekt de medische kosten die u in het buitenland maakt tegen de in Nederland geldende tarieven. Is het tarief van uw behandeling in uw vakantieland hoger, dan dekken deze extra kosten.

Keuze: bagage
Je bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van je bagage. De maximale vergoeding is afhankelijk van de variant, die je hebt gekozen. Bijvoorbeeld heb je bij variant C geen, en bij varianten A en B wel eigen risico bij bagage. De waarde van je spullen vermindert vanaf het moment dat je ze hebt gekocht. Dat noemen we dagwaarde. Wij keren nooit meer uit dan de dagwaarde. Wij verwachten dat je voorzichtig met je bagage omgaat.

Keuze: bijzondere sporten
Ga je op wintersport of beoefen je een bijzondere sport? Deze aanvulling dekt een ongeval tijdens de beoefening van die sport. De dekking medische kosten moet dan wel zijn afgesloten. Ook schade aan je eigen of gehuurde sportartikelen is verzekerd. Bij het afsluiten van de reisverzekering kunt u meer informatie vinden over welke sporten onder de dekking vallen.

​​​​​​​Keuze: ongevallen
Als je tijdens je reis een ongeval krijgt, waardoor je overlijdt of blijvend invalide wordt, heb je recht op een eenmalige uitkering. Invaliditeit betekent het blijvende verlies van een functie van je lichaam, bijvoorbeeld het vermogen om te horen of te lopen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de ernst van de invaliditeit.

​​​​​​​Keuze: automobilistenhulp
Dit dekt kosten en hulp bij pech onderweg met je auto, motor en/of aanhanger. Dit is persoonsgebonden, waardoor het niet uitmaakt met welk vervoermiddel u pech krijgt. We vergoeden noodreparaties, slepen uw vervoersmiddel naar de garage en regelen vervangend vervoer. Bij pech in het buitenland vergoeden we het toesturen van onderdelen en het vervoer terug naar Nederland of naar uw bestemming. Een ongeval of een gewone reparatie valt niet onder pechhulp. Schade aan of diefstal van je vervoermiddel is niet verzekerd. Pech is een mechanisch gebrek, waardoor je voertuig of aanhanger tijdens de reis niet meer verder kan rijden..

​​​​​​​​​​​​​​Afsluiten, wijzigen en stoppen
De kortlopende reisverzekering begint standaard op de eerste dag van je reis stopt automatisch op de laatste. Beland je bijvoorbeeld tijdens je reis in het ziekenhuis en kan je niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, tot en met de dag dat u thuiskomt.

Wanneer keren wij niet uit?
Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden (fraude).

Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking. Alle oorzaken, die geen recht geven op dekking, staan genoemd in de voorwaarden die u aantreft tijdens het afsluiten van de verzekering.